Karlstad 29 juni–1 juli
Norra fältet

Unfound Reliance

Unfound Reliance är en reflektion av världens mörker. Även en sammanhållning och ett kall till förändring. Den ofunna tilliten till världssamfund, makthavare och ändlösa konflikter som inte leder till något annat än mer hat och splittring i världen. Verkligheten skildras med hårda toner och vrål men även mjuka solon och förlåtande sång. Vi vill uppmana er att idag låta mörkret omfamna er. Kanske även hatet. För aldrig är ljuset så tydligt som i kontrast till det andra. Var därför inte rädda för att se världen för vad den är. Och kom ihåg att ni inte är ensamma. Här och nu är vi alla samma. Vi är ett, vi är
The Unfound.