Leksand 12-13 juli
Hembygdsgårdarna

Dalapop

Vill du spela på Putte i Parken i Leksand?

Nu har du möjlighet att få spela på Putte i Parken på Dalapops scen. Är du eller ditt band baserat i Dalarna och håller tillräckligt hög kvalitet för att ställas på en festivalscen? Skicka in din ansökan direkt. Skriv lite kort om dig/ditt band och skicka med en länk där vi kan lyssna på musiken. Skicka in din ansökan senast den 4 maj.

Ansökan är nu stängd.

Dalapop är ett regionalt resurs- och produktionscentrum för populärmusik från Dalarna. Dalapop prioriterar akter och produktioner som bedöms ha en professionell potential och huvuddelen av musikerna i sökande band ska vara bosatta i Dalarnas län. Läs mer om Dalapop här!