Leksand 13–15 juli
Hembygdsgårdarna

Hitta hit

Plats: Hembygdsgårdarna, Leksand.

När du bestämt dig för att åka till Putte i Parken så vill vi gärna att du åker kollektivt, för miljöns skull. Till Leksand åker du smidigt med både tåg (Läs mer på SJ), buss (Swebus, Dalatrafik) och bil via riksväg 70. Putte i Parken arrangeras vid Hembygdsgårdarna, Kyrkallén 13, nära Leksand centrum.

Promenad från Leksands centralstation

Gå in bland husen på Villavägen mot centrumleden Leksandsvägen. Ta vänster och följ vägen mot och förbi centrum ner mot Leksandsbron. Ta höger in på Norsgatan som mynnar ut på Kyrkallén och följ allén ner mot Putte i Parken!

Med bil via riksväg 70

Sväng av mot Leksand och håll mot centrum. Från centrum kommer det vara skyltat till området.

Parkering

Parkeringarna intill Hembygdsgården är endast tillåten för kyrkans besökare. Vi hänvisar till parkeringen vid Tegera Arena och parkeringsplatserna i centrum.