Leksand 12-13 juli
Hembygdsgårdarna

Kontakt

Allmänna frågor

info@putteiparken.se

Föreningsfrågor

forening@putteiparken.se

Utställare

utstallare@putteiparken.se

Press

press@putteiparken.se

Ekonomi

Lena Berglund, lena@lagerstam.se

Festivalledning

Niclas Lagerstam, Festivalgeneral och arrangör

niclas@lagerstam.se

Ida Johansson, Festivalkoordinator

 ida.johansson@putteiparken.se

Nils Berg, Logistik

nils@putteiparken.se

Fredric Syrén, Utställare, försäljare och samarbeten

fredric@putteiparken.se