Leksand 12-13 juli
Hembygdsgårdarna

Partners

Stadsvärd
Leksand Kommun

Leksand Kommun

http://www.leksand.se

Lokal partner
Dalakraft

Dalakraft

Den som känner sig hemma i Dalarna känner sig hemma hos oss och därför har vi kunder i hela Sverige. Här i Dalarna frodas ännu allmogetraditionen, hantverket och folkmusiken. Men Dalarna är också ett landskap av nytänkande idrottsevenemang, vintersport, turism, exportindustri, teknisk spetskompetens, miljötänkande och nyfikenhet. Mångsidigheten och flexibiliteten är Dalarnas styrka.

https://www.dalakraft.se

Dala Vatten och Avfall AB

Dala Vatten och Avfall AB

Dala Vatten och Avfall AB levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om avfall för säker hantering och återvinning. Vi arbetar för att vara en del av ett hållbart samhälle och att bidra till samhällsutvecklingen.

http://www.dalavattenavfall.se

Dalapop

Dalapop

Dalapop är ett regionalt resurs- och produktionscentrum för populärmusik från Dalarna. Dalapop prioriterar akter och produktioner som bedöms ha en professionell potential och huvuddelen av musikerna i sökande band ska vara bosatta i Dalarnas län.

https://www.dalapop.se

Leverantör
Spendrups

Spendrups

http://www.spendrups.se