Putte i parken

Karlstad 1–3 juli

Luleå 15–17 juli

Generella frågor: info@putteiparken.se | Förfrågning om försäljning på området: Utstallare@putteiparken.se | Sponsring: fredric@putteiparken.se